2ChangE - Bevidst forandring!

Har du/I hørt om Lean og vil gerne vide mere?
Få en introduktion til Lean Principper og værktøjer.


Hvordan går det med dit lederskab?
Har du en ledende position? Går du med en leder i maven? Eller ønsker du at blive bedre til at lede dig selv?

Målet med dette udviklingsforløb er, at styrke deltagerne i deres personlige lederskab. Samtidig stræber vi mod at skabe trygge og udviklingsprægede netværk deltagerne imellem,
således at deltagerne i det længere forløb har et godt grundlag for fortsat udvikling.

Vi kommer til at arbejde med visioner, værdier og mål, således at den enkelte deltager bliver afklaret omkring egne ønsker.
Vi kommer til at arbejde med at udvikle personlige handlingsplaner, og med at give deltagerne viden og indsigt i eget udviklingspotentiale.

Forløbet tager udgangspunkt i den enkeltes hverdag og problematikker. Gennem viden, indsigt, erkendelse, refleksion og ikke mindst opfølgning sikres det, at deltagerne får skabt holdbare forandringer og ejerskab for egen udvikling.
Vi kommer til at arbejde med identitet, værdier, kommunikation, coaching og netværksdannelse.

Under hele forløbet bliver deltagerne tilbudt personlig coaching, med personlige handlingsplaner og opfølgning Det er Bevidst forandring!

Hvordan går det med din rolle som TR eller SIR?
Har du nogle gange svært ved at definere din rolle som TR eller SIR i spændingsfeltet mellem kolleger, ledelsen på arbejdspladsen og HK. Ønsker du at få sat ord og handling på rollen, og blive bedre til at lede dig selv?

Inspiration til samarbejdet i bestyrelsen
Har I i bestyrelsesarbejdet behov for engang imellem at få et frisk pust ind på møderne, således at det ikke hver gang er dagsordenen der styrer hvad der tales om?
2ChangE kan tilbyde tema indlæg, hvor vi arbejder med kreativt at styrke bestyrelsesarbejdet, og åbne op for de måske skjulte eller uudnyttede potentialer der ligger hos bestyrelsesmedlemmerne.

”I nat lagde jeg tusind planer – men i morges gjorde jeg som jeg plejer!” [Anonym]

 

 

  Skriv til 2ChangE