2ChangE - Bevidst forandring!

4MAT

Lina Olsen er Mastercertificeret i 4MAT
I 4MAT modellen arbejder vi med kommunikations og indlæringsstrategier.

4MAT - læring set i et holistisk perspektiv
4MAT er udviklet i et holistisk perspektiv der tager udgangspunkt i menneskers grundlæggende og forskellige erkendelsesprocesser (læring) - og herudfra sætter fokus på optimal og ligeværdig formidling til alle læringstyper.

Læs mere på: www.4mat.dk

logo
 

Den eneste måde at forudsige fremtiden på er at have magt til at skabe fremtiden [Eric Hoffer]

 

  Skriv til 2ChangE