2ChangE - Bevidst forandring!

2ChangE er min model til at skabe forandringer.
Jeg arbejder med udvikling af organisationer, teams og enkeltpersoner i samspil med andre, samt opfølgning som sikrer fastholdelse og fortsat udvikling. Det betyder at jeg kan gøre det enkelt at skabe positive og holdbare forandringer.

2ChangE har stort fokus på en stærk kobling mellem teori, praksis og brug af de erfaringer den enkelte virksomhed, leder eller medarbejder allerede h ar for positive forandringer.
Det er det jeg kalder Bevidst forandring!

2
ChangE
fungerer som underviser og proceskonsulent i dette arbejde, både for grupper, teams og enkeltpersoner.
Undervisningen i 2ChangE foregår i et deltagerinddragende og dialogbaseret læringsmiljø, således at deltagerne selv får mulighed for at relatere det lærte til egen virkelighed.

Vi modtager ikke visdom, vi må selv opdage den efter en rejse, som ingen kan foretage for os og ej heller spare os for
 

  Skriv til 2ChangE